Επερώτηση από τη Δημοτική Συνεργασία: «Μελέτη δρόμου Νεάπολη – Αγιος Νικόλαος»

«Μελέτη δρόμου Νεάπολη – Αγιος Νικόλαος»
Άγιος Νικόλαος , 15.01.2013

Κύριε Δήμαρχε

Στις 07 Ιανουαρίου 2012 εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου «Αναβάθμιση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος». Διαπιστώνεται ότι κατά την έγκριση αυτή δεν ελείφθησαν υπ όψιν οι θέσεις των οκτώ συμπολιτών μας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ανάμεσα στον Κόμβο Κριτσάς και στο 3ο χλμ της εθνικής οδού Αγίου Νικολάου – Νεάπολης , ενώ δεν ελήφθη επίσης υπ όψιν η σύνδεση των Λακωνίων με την εθνική οδό , με αποτέλεσμα αφ ενός το ουσιαστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων αυτών  και την μη ικανοποίηση του παγίου αιτήματος για ασφαλή κυκλοφοριακή σύνδεση των Λακωνίων και των ΤΕΙ με την εθνική οδό - σε περίπτωση εφαρμογής της υφιστάμενης προμελέτης.

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν ο Δήμος Αγίου Νικολάου είχε ταχθεί στο πλευρό των συμπολιτών αυτών και μάλιστα υπήρχε και σχετικό δημοσίευμα στην τοπική εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ» στις 26.01.2011 με τίτλο "Πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις για τους κόμβους» , όπου χαρακτηριστικά αναφέρονταν ότι διαφάνηκε ότι θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις κυρίως για τις εγκαταστάσεις των πρατηρίων που επι χρόνια δραστηριοποιούνται στην περιοχή , ως αποτέλεσμα σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου.

Την εποχή εκείνη είχε κατατεθεί και ερώτημα από τον βουλευτή Λασιθίου κ. Πλακιωτάκη προς τον Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα με θέμα την μελέτη βελτίωσης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη – Αγιος Νικόλαος, όπου ακριβώς επεσήμανε όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται στις υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Επειδή τώρα από την πλευρά μας μελετήσαμε τις προτάσεις που αποτελούν σώμα της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , διαπιστώσαμε τα παρακάτω:
1.    Εις ότι αφορά τον κόμβο έμπροσθεν της ιδιοκτησίας ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕ , δίδεται μια κάποια λύση με την μετατόπιση του κόμβου πλην όμως δεν δίνει ουσιαστική λύση σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή εδώ και αρκετά χρόνια και η παράμετρος της ύπαρξης της δεν είχε ληφθεί καν υπ όψιν στην προμελέτη.
2.    Δημιουργεί service road για την εξυπηρέτηση των πρατηρίων από την πλευρά του  υπάρχοντος ξηροπόταμου , με πολύ υψηλό κόστος κατασκευής δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικά τεχνικά έργα , χωρίς η οδός αυτή να έχει αποτυπωθεί σε όλο της το μήκος στην υφιστάμενη προμελέτη. Ουσιαστικά λοιπόν δημιουργούν ένα τεράστιο σύστημα παράπλευρων δρόμων με εξαιρετικά μεγάλο μήκος που στην ουσία θα εξυπηρετούν ελάχιστες επιχειρήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει έντονο ανάγλυφο , συνεπώς απαιτούνται αρκετά μεγάλα ορύγματα και επιχώματα ενώ παράλληλα απαιτούνται και τεχνικά έργα υψηλότατου κοστολογίου όπως γεφύρωση του ποταμού κλπ. Εννοείται ότι πρόκειται για έργο με υψηλότατη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
3.    Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να χαρακτηρίζουμε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και στην συνέχεια να προσπαθούμε να υλοποιήσουμε μελέτη και να τον κάνουμε πραγματικά ταχεία κυκλοφορίας χωρίς μάλιστα να λαμβάνουμε υπ όψιν την ύπαρξη επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν αδιάκοπα επι δεκαετίες. Είναι πάγια τακτική οι δρόμοι να χαρακτηρίζονται με βάση την δυνατότητα κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης κατά την λειτουργία τους , όμως όταν τα συμφέροντα προηγούνται τα αποτελέσματα είναι ορατά και όπως γνωρίζουμε ενός κακού μύρια έπονται.
4.    Σε παρόμοιες περιπτώσεις στην περιοχή Ηρακλείου , όπου το πρόβλημα είχε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά για δύο λειτουργούσες μονάδες πρατηρίων υγρών καυσίμων , δόθηκε λύση με άμεση κυκλοφοριακή σύνδεση από την εθνική οδό ταχείας κυκλοφορίας η οποία πρόσφατα κατασκευάστηκε.
5.    Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/0/670/19.06.2001 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης έχει χαρακτηρισθεί οδός ταχείας κυκλοφορίας με συνέπεια να μην εξετάζονται αλλά και να μην εγκρίνονται νέες κυκλοφοριακές συνδέσεις απ ευθείας με τον άξονα παρά μόνο μέσω εγκεκριμένων παραπλεύρων οδών σύμφωνα με το άρθρο 21 και 8 του ΒΔ/τος 465/1970 (ΦΕΚ 150Α) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α/19.06.2006). Τα υφιστάμενα σήμερα πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις έχουν λάβει προσωρινή άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης και έχουν υποχρεωθεί να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες κυκλοφορίας της οδού.
Διαπιστώνεται ότι υπήρχε και υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών και μετά την ολοκλήρωση του έργου και η εξυπηρέτηση τους να γίνει άμεσα από την αρτηρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 143/ΦΕΚ69Α/07.03.89 ,άρθρο 11 , παράγραφος 4 αν εξαιρεθούν από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν κατασκευασθούν τα τμήματα του παράπλευρου δικτύου που εξυπηρετούν αυτές τις εγκαταστάσεις.
Δυστυχώς στην εν λόγω περίπτωση δεν υπήρξε καμία μέριμνα από την πλευρά του Δήμου με αποτέλεσμα στην περίπτωση του κόμβου των Λακωνίων να αναδεικνύεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες η ύπαρξη ρέματος και να προβάλλεται ως εμπόδιο ενώ στην περίπτωση των Service Road να αποκρύπτεται η αλήθεια της ύπαρξης ξηροπόταμου (ρέματος) και να προγραμματίζονται απρόσκοπτα έργα τα οποία δεν πρόκειται να υλοποιηθούν.

Επειδή από την αναφορά των παραπάνω κρίνουμε ότι το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό και γίνεται ακόμα σοβαρότερο σε μια εποχή όπου η ανεργία έχει ανέβει σε αρκετά υψηλά επίπεδα και εμείς από την πλευρά μας δεν πρέπει να επιτρέψουμε να κλείνουν επιχειρήσεις και μάλιστα ανθούσες , με αυτόν τον άκομψο και τεχνικά απαράδεκτο τρόπο , όταν υπάρχει ήδη δεδικασμένο για την αντιμετώπιση του προβλήματος και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.

Επειδή για το θέμα αυτό υπάρχουν ξεκάθαρες τοποθετήσεις από το ΤΕΕ/ΤΑΚ , το οποίο με επιστολές του στις 17 Μαρτίου 2011 αλλά και στις 02 Μαΐου 2011 παίρνει ξεκάθαρη θέση και μιλάει για την ανάγκη κοινωνικής αποδοχής της εν λόγω μελέτης , ενώ παράλληλα υποδεικνύει και τα προβλήματα στην υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Επειδή πιστεύουμε ότι στον Δήμο Αγίου Νικολάου δεν πρέπει να αποδεχόμαστε την μοίρα που άλλοι μας επιφυλάσσουν και πρέπει να καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι το αύριο του τόπου μας , οφείλουμε να ορθώσουμε το ανάστημα μας ως ισότιμα μέλη της Κρητικής Κοινωνίας και να επιβάλλουμε την ισοτιμία σε όλα τα ζητήματα.

Επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή ομόφωνα και με μια γροθιά το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου να επιβάλει τις απόψεις του ιδιαίτερα όταν οι απόψεις αυτές ταυτίζονται με δίκαια αιτήματα συμπολιτών μας αλλά και με πάγιες διεκδικήσεις του Δήμου , παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τις ενέργειες που προτίθεσθε να κάνετε προκειμένου να δρομολογηθεί η οριστική λύση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι στις ενέργειες σας αυτές μπορούμε να είμαστε αρωγοί και από κοινού να συντονίσουμε την δράση μας για την άμεση αντιμετώπιση του θέματος δεδομένου ότι ήδη δόθηκε εντολή στον μελετητή να προχωρήσει την οριστική μελέτη εντός των επόμενων μηνών με έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ με αρ, πρωτ. 2977/07.11.2012. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον ότι τα περιθώρια στενεύουν απελπιστικά αν θέλουμε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι ενός τεράστιου προβλήματος.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις τις τελευταίες 30 ημέρες

Στο Σίσι μια από τις μεγαλύτερες ανασκαφές στην Ελλάδα!

Ένα καλοκαιρινό απόγευμα του 1994 στο καφενείο του Γιάννη τση Καλής...

Μια απάντηση σε όσους από «αναπτυξιακό οίστρο» έχουν ξεγράψει το Βραχάσι…

101 είδη πουλιών ενδημούσαν το 1995 στο φαράγγι στο Σελλινάρι αναφέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που έγινε στην Κοινότητα Βραχασίου!!!

Βραχάσι 12 Ιουλίου 1936: Θεμελιώθηκε η μεγάλη εκκλησία και τελέσθηκε μνημόσυνο για τον Οπλαρχηγό Κ. Σφακιανάκη, με αφορμή τη μεταφορά των οστών του στη γενέτειρά του

Πρόσκληση κάθε Τετάρτη του Ιουλίου για να επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο στο Σίσι!

5,5 klm στην περιοχή κάτω από το Σελλινάρι και στη Μίλατο ασφαλτοστρώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Πάνω από το Σελλινάρι όμως τίποτα!!!

Τα παιδιά του Γενικού Λυκείου Νεάπολης έγραψαν στίχους του Ερωτόκριτου σε τοίχους του Βραχασού και του Σισού!

Ένας αθλητής με καταγωγή και από Βραχάσι αγωνίζεται στην κατηγορία SUPERSPORT και έρχεται πρώτος!