Ρούσσος Κούνδουρος:"...(Οι Βραχασώτες)έγιναν το πλέον αξιομίμητον παράδειγμα πολιτισμένων ανθρώπων […] πολύ δικαίως θα ηδύνατο να ονομασθή τώρα η ακρόπολις του νομού μας(το Βραχάσι)"


_Roussos_M_koundouros._1944

"Tο πρώτο αυτοκίνητο μας έφερε προχθές εις τα πρόθυρα του Βραχασίου. Ύστερα από ένα τμήμα δρόμου επτά περίπου χιλιομέτρων από την Νεάπολιν διερχόμενοι διά μέσου αφαντάστου ρομαντικότητος τοπείων σταματούμεν ολίγα μέτρα κάτω από το ωραίο χωριό. Μπροστά μας υπερδιακόσιοι εργάται εργαζόμενοι με μέθοδο και σύστημα και διεύθυνσιν πρωτοφανή διά τα μέρη μας κόπτουν ακούραστοι τα δεσμά του αποκλεισμού μας από του άλλου κόσμου.
Λόφοι ολόκληροι ισοπεδώνονται και φαράγgια γεμίζουν, ρυάκια και ποταμοί γεφυρώνονται και βράχοι γκρημνίζονται. Και πίσω στρώνεται η γραμμή του ντεκοβίλ της εταιρίας που μετακινεί τα χώματα, που μεταφέρει να υλικά που στρώνουν και μορφώνουν τον δρόμον της ελευθερίας μας. Και παρά πίσω άλλα συνεργεία εργατών […] Εισερχόμεθα εις το Βραχάσι ακολουθούντες το χάραγμα της νέας εισόδου. Η έκπληξις μας γίνεται μεγαλύτερη. Βλέπομεν πράγματα εντελώς απροσδόκητα, εντελώς πρωτοφανή. Τας εκατοντάδας των εργατών της εταιρίας διαδέχονται εκατοντάδες Βραχασιωτών εθελοντών. Άλλοι χαλούν κι άλλοι κτίζουν. Εις το ένα μέρος στέγαι και πέτρες και χώματα και ξύλα σωριασμένα εις ερείπια. Εις το άλλο μέρος καινούργιοι τοίχοι και σπίτια διώροφα και εξώσται μαρμάρινοι. Καταστροφή και δημιουργία μαζί. Ερείπια και ανακαινισμοί σύγχρονοι. Και γύρω από όλα χαρά, ζωή, ενθουσιασμός και κίνησις και ζωή ανεξάντλητη. […] Οι Βραχασώται μόνοι των χωρίς πρωτόκολλα απαλλοτριώσεων, χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς κρατικάς διαταγάς,χωρίς νόμους και μηχανικούς και δικαστήρια χαλούν τα σπίτια των διά να κάμουν τόπον να περάση ο δρόμος που εθεωρείτο όνειρο κι όμως έγινε πραγματικότης.
Χαλούν μόνοι των αυτοβούλως με τα ίδια τα χέρια των και χαρούμενοι δεκάδες σπιτιών μικρών και μεγάλων, ευρισκομένων εις το περισσότερον συνοικισμένον μέρος του χωρίου και τα ανοικοδομούν πάλιν οι ίδιοι δι’ εξόδων των είτε εις το υπολοιπόμενον μέρος του οικοπέδου των ή αλλαχού […] έγιναν το πλέον αξιομίμητον παράδειγμα πολιτισμένων ανθρώπων […] πολύ δικαίως θα ηδύνατο να ονομασθή τώρα η ακρόπολις του νομού μας

ΡΟΥΣΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ* 
(ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ/8-8-1925)

*Ρούσσος Ανδρ. Κούνδουρος(1891-1944). 
Ήρωας Γερμανοκατοχής.
Πατριώτης πολέμησε εθελοντικά στο Μακεδονικό Μέτωπο 1915 και 1917. 
Το 1926 εκλέχθηκε βουλευτής Λασιθίου.
Εντάχθηκε στην αντίσταση κατά των Γερμανών ώσπου συνελήφθη και εκτελέστηκε τον Αύγουστο του 1944.


Σημείωση: Το εκπληκτικό αυτό κείμενο για το χωριό μας το έστειλε η Φιλόλογος Μαρία Σωρού. 

Την ευχαριστούμε πολύ!!!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις τις τελευταίες 30 ημέρες

Η ιστορία της Μαρίας Λιουδάκη από τη Λατσίδα ήρθε στην επικαιρότητα με αφορμή την τανία "Το τελευταίο σημείωμα"

"Τούτο τον κόσμο εμάθαμε"... λέει ο Γ. Κυβερνήτης

Συνέντευξη του Μανόλη Γιανναδάκη στο ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ για την έκθεση χαρακτικής που ανοίγει σήμερα 4 Αυγούστου 2017 στο Βραχάσι με θέμα τον Ερωτόκριτο

Ο Σταυρός και τι σηματοδοτεί στο Σελλινάρι

Βραχασώτικες Ιστορίες: Η δημοσκόπηση του "χασαπόχαρτου" του ...Αρισμαρή!

Υπογράφουμε για να τρέξει ξανά η Απάνω Βρύση στο Βραχάσι

Διασχίζοντας το Φαράγγι στο Σελλινάρι στις αρχές του 20ου αιώνα...

Σπύρος Σουλαδάκης: Ένας πιανίστας με καταγωγή από το Βραχάσι

Προσομοίωση του Μινωικού Παλατιού στο Κεφάλι του Μπούφου και της ευρύτερης περιοχής κατά την εποχή του χαλκού!!!

Παιδιά ενός κατώτερου θεού στο Σχολείο στο Σίσι;