Δεν θα πληρώσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου το χρέος που άφησε η Επιχειρησιακή Βραχασίου

"Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός τόνισε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη στην όλη υπόθεση,
 μετά το 2012 που κατατέθηκε το πόρισμα του ελέγχου των ορκωτών λογιστών, 
όπου επισημαίνονταν πολύ σοβαρά προβλήματα.
Η παρούσα δημοτική αρχή άσκησε μεγάλη πίεση ώστε να αναλάβει τη δουλειά ορκωτός λογιστής.
Πέραν της έκθεσης των ορκωτών λογιστών και το πόρισμα – καταπέλτη των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
ανέφερε για κακοδιοίκηση, είπε ο Δήμαρχος, κατηγορώντας την πρώην δημοτική αρχή για απραξία 
απέναντι στο πρόβλημα.
Πρότεινε να κλείσει οριστικά η υπόθεση αυτή για το Δήμο, μην πληρώνοντας το χρέος 
που έχει βεβαιωθεί εις βάρος την πρώην Επιχειρησιακής Βραχασίου."


Στους διοικητικούς παράγοντες της Επιχειρησιακής Βραχασίου, μεταθέτει ουσιαστικά, με την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, το βάρος της αστικής ευθύνης για τη διευθέτηση του χρέους που βαρύνει τη δημοτική – μικτή επιχείρηση, ύψους 150.757 ευρώ (προς Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ κυρίως), η οποία από πέρυσι έχει πλέον εκκαθαριστεί και διαλυθεί.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με οριακή πλειοψηφία των παρόντων, να μην πληρώσει ο Δήμος το χρέος που άφησε η Επιχειρησιακή Βραχασίου, μετά την εκκαθάρισή της, αν και με νόμο του 2017, θα μπορούσε να το πράξει. Ως βασικό επιχείρημα της δημοτικής αρχής για την πρόταση που κατέβασε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι το πόρισμα των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης αλλά και της έκθεσης ορκωτών λογιστών για κακοδιοίκηση της εταιρείας, που αφορούν προσλήψεις προσωπικού στην εταιρεία και τη διαχείριση χρημάτων.

Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου στην εισήγησή της για το θέμα, επικαλούμενη το Ν.2190, τονίζει ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου ως μέτοχος της εταιρείας (μετά τη συνένωση του Καλλικράτη) ουδεμία ευθύνη υπέχει για την καταβολή των χρεών της εταιρείας. Ο Δήμος δε δύναται να ζητήσει αποζημίωση κατά των μελών του Δ.Σ. ως εμμέσως ζημιωθείς, κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη.
Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ζημία που προκύπτει από τις πράξεις τους, είναι έναντι της εταιρείας.
Η έκθεση πρέπει να αποσταλεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Λασιθίου που ήδη διεξάγει έρευνα για το σχετικό θέμα, κατόπιν καταγγελίας.
Ήδη ο Δήμαρχος εκλήθη και κατέθεσε για την υπόθεση στον Εισαγγελέα.
Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει αιτιολογημένη απόφαση για καταβολή από το Δήμο των οφειλών που άφησε η Επιχειρησιακή Βραχασίου, με δεδομένες τις υπάρχουσες εκθέσεις των ελεγκτών. Επιπλέον, ο Δήμος δε ζητά αποζημίωση από κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.
Η σχετική απόφαση με το φάκελο για τη λύση της εταιρείας θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία, ώστε να αποφασίσει αν τελικά υπάρχουν ή όχι ευθύνες και σε ποιον, είπε ο κ. Ζερβός, επισημαίνοντας ότι στο ποινικό σκέλος η υπόθεση όταν δικάστηκε, το δικαστήριο αθώωσε τα παραπεφθέντα μέλη του Δ.Σ. αναγνωρίζοντάς την έλλειψη δόλου. Η υπόθεση αυτή έχει ταλαιπωρήσει πολύ τις τοπικές κοινωνίες της περιοχής και η ευθύνη πέφτει στην παρούσα δημοτική αρχή να κλείσει και αυτήν την υπόθεση, τόνισε.
Βέβαια και η παρούσα δημοτική αρχή, ενώ είχε δεσμευτεί προεκλογικά για την εκκαθάριση και το κλείσιμο της εταιρείας, χρειάστηκε πάνω από 2 χρόνια περίπου για να το πράξει. Στις 3-8-2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου όρισε εκκαθαριστή τον κ. Ρωμανάκη – απόφαση που δεν εγκρίθηκε, αφού εκκαθαριστή ορίζει μόνο η Γ.Σ. της εταιρείας… Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, από το 2015 έως τον Αύγουστο του 2016, οπότε ελήφθη απόφαση για την εκκαθάριση της Επιχειρησιακής, υπάρχει κενό αντίδρασης, γιατί στο διάστημα αυτό γίνονταν διαπραγματεύσεις με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, αφού δεν έβρισκε ο Δήμος πρόθυμο ορκωτό λογιστή να αναλάβει. Κι αυτό, γιατί το ΑΦΜ του εκκαθαριστή δεσμεύεται. Αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο του Δήμου στην Επιχειρησιακή Βραχασίου 60.000 ευρώ, το οποίο εξανεμίστηκε, ουσιαστικά έχει εισπραχθεί πίσω από τα ενοίκια που εισπράχθηκαν μέσω της ΔΑΕΑΝ η οποία επί τρία χρόνια ενοικίαζε την παραλία του Μπούφου, στο Σίσι, εισπράττοντας συνολικά περί τα 63.000 ευρώ…
Ο ορκωτός λογιστής εκκαθαριστής της Επιχειρησιακής Βραχασίου Βαγγέλης Ρωμανάκης ανέφερε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2015, η Επιχειρησιακή ήταν χωρίς διοικητικό συμβούλιο! Από τότε μέχρι 24 Ιανουαρίου 2017, οπότε ανέλαβε εκείνος (με αυτόκλητη σύγκληση και απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων) ως εκκαθαριστής για τη λύση της εταιρείας, ήταν σε αδράνεια και χωρίς διοίκηση. Η διαδικασία της εκκαθάρισης ολοκληρώθηκε 30/11/2017. Από τότε και μετά η Επιχειρησιακή Βραχασίου είναι ανυπόστατη, έχοντας διαγραφεί από το Γ. Εμπορικό Μητρώο. Στο διάστημα που διήρκεσε η εκκαθάριση, ρευστοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και εισπράχθηκαν οι απαιτήσεις, εξοφλήθηκαν όλες οι υποχρεώσεις της περιόδου αυτής καθώς και ένα μικρό μόνο μέρος των υποχρεώσεων που υπήρχαν κατά την έναρξη της εκκαθάρισης. Κι αυτό γιατί το χρηματικό προϊόν της εκκαθάρισης δεν ήταν αρκετό για την πλήρη εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας. Ετσι, η εκκαθάριση περαιώθηκε με ακάλυπτες και απλήρωτες υποχρεώσεις ύψους 150.758 ευρώ. Απ’ αυτά, οι 121.000 αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο (Δ.Ο.Υ.), οι 28.800 ευρώ αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ και 854 ευρώ υποχρεώσεις σε προμηθευτές. Μεγάλο ποσοστό από τα παραπάνω ποσά αφορούν και προσαυξήσεις: 10.265 ευρώ από ΙΚΑ, 42.200 ευρώ από Δ.Ο.Υ…. Την ευθύνη των οφειλών σε μια ανώνυμη εταιρεία, δεν έχουν οι μέτοχοι, αλλά το Δ.Σ. είπε ο κ. Ρωμανάκης.
Η επιχείρηση δεν ελέγχονταν κάθε χρόνο σε τακτικό επίπεδο, αλλά δύο φορές: Την πρώτη φορά, το Δεκέμβριο του 2012 (που αφορούσε περίοδο από της συστάσεώς της το Μάιο 2009, μέχρι 31/10/2010. Από την έκθεση των ορκωτών, προέκυπτε ότι υπήρχαν παραβάσεις σημαντικές της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Ακολούθησαν καταγγελίες των οποίων έλαβε γνώση ο Εισαγγελέας, ο οποίος ενημέρωσε τις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές, που με τη σειρά τους ξεκίνησαν έλεγχο στην επιχείρηση. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν καταλογισμοί εις βάρος της επιχείρησης περίπου 90.000 ευρώ από το ΙΚΑ και το ελληνικό δημόσιο… Η δεύτερη φορά που ελέγχθηκε η επιχείρηση ήταν το 2017, κατόπιν εντολής του Δήμου και αφορούσε το διάστημα από 1-1-2011 έως 24-1-2017. Απ’ αυτόν τον έλεγχο δεν προέκυψαν σημαντικά ευρήματα.
Ο εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας Μιχ. Κερούλης τόνισε ότι από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, προκύπτει ότι κατά τη διαχείριση της Επιχειρησιακής Βραχασίου δεν εκλάπησαν χρήματα, δεν δημιουργήθηκε ταμειακό έλλειμμα. Ανέφερε ότι, ο Δήμος θα έπρεπε να μεταχειριστεί την Επιχειρησιακή Βραχασίου ανάλογα με τον τρόπο που μεταχειρίστηκε και τις άλλες μονομετοχικές δημοτικές επιχειρήσεις (Ελούντας, Καλού Χωριού – Πρίνας, Νεαπόλεως), οι οποίες απορροφήθηκαν, καλύπτοντας τα όποια χρέη και υποχρεώσεις έναντι τρίτων είχαν αφήσει. Η πολυμετοχική επιχείρηση Βραχασίου δημιουργήθηκε από την πρώην Κοινότητα Βραχασίου, για να εξασφαλίσει ευελιξία στη λειτουργία, στη δράση και την υλοποίηση έργου της, είπε ο κ. Κερούλης. Από τη λειτουργία της δημιουργήθηκαν καθαρά και μόνο φορολογικές υποχρεώσεις. Ο τελευταίος διατελέσας πρόεδρος της Επιχειρησιακής Βραχασίου – ο νυν πρόεδρος του Τ.Σ. Βραχασίου Γ. Φθενάκης, κληρονόμησε το χρέος αυτό. Ο δε Δήμος, μέχρι πρόσφατα, δεν μπορούσε εκ του νόμου να αναλάβει εξυπηρέτηση του χρέους της Επιχειρησιακής Βραχασίου, γιατί ήταν πολυμετοχική. Το 2016 νέος νόμος το επέτρεπε πλέον να γίνει… Εξ άλλου το ποινικό σκέλος της όλης υπόθεσης κρίθηκε από το δικαστήριο, απαλλάσσοντας τις διοικήσεις της Επιχειρησιακής, αναγνωρίζοντας έλλειψη δόλου. Εκκρεμεί, όμως, το αστικό σκέλος της υπόθεσης, το χρηματικό, το οποίο ο Δήμος μπορεί να το χειριστεί, κατά την κρίση του, είπε ο κ. Κερούλης. Εθεσε δε ζήτημα για τη μη εξυπηρέτηση ενός αρχικώς βεβαιωθέντος χρέους, που μένοντας χωρίς εξυπηρέτηση, επιβαρύνθηκε με πολλές προσαυξήσεις, επιμερίζοντας ευθύνες στη σημερινή δημοτική αρχή, που όπως είπε, επί 2 χρόνια αδράνησε…
Η Αντιδήμαρχος Δέσπω Καρνιαδάκη επέρριψε ευθύνες στην προηγούμενη δημοτική αρχή, που από το 2012 έως το 2014, όπως είπε, δεν έπραξε τίποτα για να διαχειριστεί το πρόβλημα της Επιχειρησιακής και το χρέος που είχε δημιουργηθεί αφήνοντάς το να διογκώνεται, ενώ η ίδια η επιχείρηση και η διοίκησή της είχαν περιπέσει σε αδράνεια.
Ο επικεφαλής της «Δημοτικής Συνεργασίας» Π. Καρατσής είπε ότι στην υπόθεση αυτή υπάρχουν μεγάλες πολιτικές ευθύνες, κυρίως για την κακοδιοίκηση που διαπιστώθηκε ότι έγινε στην Επιχειρησιακή Βραχασίου. Και τις πολιτικές ευθύνες επιμερίζονται όσοι διοικούσαν το Δήμο ως δημοτική αρχή το διάστημα εκείνο, γιατί δε φρόντισε από το 2011 να ασκήσει τον οφειλόμενο έλεγχο στη δημοτική επιχείρηση, κληρονομώντας πράξεις και παραλείψεις της πρώην Κοινότητας Βραχασίου, στην υπόθεση αυτή. Μιλώντας για «κακοδιοίκηση» που προκάλεσαν ζημίες στην Επιχειρησιακή Βραχασίου, επέρριψε ευθύνες, όχι μόνο στις διοικήσεις της δημοτικής επιχείρησης, αλλά παράλληλα στην προηγούμενη και στην παρούσα δημοτική αρχή, για την διόγκωση του βεβαιωθέντος χρέους. Ο Δήμος φέρει ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί και πρέπει να τις αναλάβει, τόνισε ο κ. Καρατσής. Το θέμα, όπως εξελίχθηκε κατόπιν καταγγελιών πήγε στον Εισαγγελέα, πιθανότατα θα φτάσει και στις δικαστικές αίθουσες, άρα τις ευθύνες θα τις αποδώσει ο δικαστής και όχι εμείς και το ποιοι και αν πρέπει να πληρώσουν, κατέληξε.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου και πρώην πρόεδρος της Επιχειρησιακής Βραχασίου Γεωρ. Φθενάκης (από τον Απρίλιο του 2011), εξήγησε ότι το χρέος προς Δ.Ο.Υ. και ΙΚΑ είχαν δημιουργηθεί προ της δικής του θητείας στη διοίκηση της εταιρείας, αλλά κατόπιν των ελέγχων που ακολούθησαν έτυχε να βεβαιωθούν την περίοδο της δικής του θητείας (Μάιο και Ιούλιο του 2014). Τόνισε ότι επί δικής του προεδρίας έγινε ο διαχειριστικός έλεγχος και ήταν αυτός που πήρε το πόρισμα και το παρέδωσε στον Εισαγγελέα, που στη συνέχεια διαβιβάστηκε στην Εφορία και στο ΙΚΑ. Ως τότε δεν υπήρχε χρέος στην Επιχείρηση, τόνισε. Όπως είπε φρόντισε από έσοδα που είχε η Επιχειρησιακή από τις παραλίες που εκμεταλλεύονταν να ρυθμίσει και να ξεκινήσει να εξυπηρετεί το χρέος, αλλά με την αλλαγή της δημοτικής αρχής, οι παραλίες αφαιρέθηκαν από την Επιχειρησιακή και περιήλθαν στην εκμετάλλευση της ΔΑΕΑΝ. Έτσι πλέον η Επιχειρησιακή έμεινε χωρίς έσοδα και δεν μπορούσε να συνεχίσει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση του χρέους, με αποτέλεσμα να καταστεί ληξιπρόθεσμο και να επιβάλλονται έκτοτε και μέχρι σήμερα, προσαυξήσεις.
Ο κ. Φθενάκης είπε ότι ενώ δεν είχε ευθύνη της δημιουργίας του χρέους της επιχείρησης, κλήθηκε να το διαχειριστεί και πέτυχε να το ρυθμίσει, ενώ στη συνέχεια η επιχείρηση περιήλθε σε αδυναμία εξυπηρέτησής του. Σήμερα, όπως είπε, βρίσκεται εκείνος μπλεγμένος ως πρώην πρόεδρος, χωρίς να φέρει ευθύνη, με την απειλή να του καταλογιστεί μέρος ή όλο το χρέος της Επιχειρησιακής Βραχασίου. Εξέφρασε δε την απογοήτευσή του γιατί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απειλείται με εμπλοκή σε κυκεώνα δικαστηρίων για να αποδείξει τα αυταπόδεικτα, όπως είπε, ενώ το υφιστάμενο νομικό καθεστώς επιτρέπει στο Δήμο να πληρώσει το χρέος της Επιχειρησιακής και να κλείσει οριστικά το θέμα.

Ο Δήμαρχος κλείνοντας είπε ότι δεν δέχεται τον «συμψηφισμό» στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος της Επιχειρησιακής Βραχασίου, από την πρώην και τη νυν δημοτική αρχή. Τόνισε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη στην όλη υπόθεση, μετά το 2012 που κατατέθηκε το πόρισμα του ελέγχου των ορκωτών λογιστών, όπου επισημαίνονταν πολύ σοβαρά προβλήματα. Η παρούσα δημοτική αρχή άσκησε μεγάλη πίεση ώστε να αναλάβει τη δουλειά ορκωτός λογιστής. Πέραν της έκθεσης των ορκωτών λογιστών και το πόρισμα – καταπέλτη των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ανέφερε για κακοδιοίκηση, είπε ο Δήμαρχος, κατηγορώντας την πρώην δημοτική αρχή για απραξία απέναντι στο πρόβλημα. Πρότεινε να κλείσει οριστικά η υπόθεση αυτή για το Δήμο, μην πληρώνοντας το χρέος που έχει βεβαιωθεί εις βάρος την πρώην Επιχειρησιακής Βραχασίου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ

ΠΗΓΗ: ΑΝΑΤΟΛΗ

Δημοφιλείς αναρτήσεις τις τελευταίες 30 ημέρες

Η ιστορία της Μαρίας Λιουδάκη από τη Λατσίδα ήρθε στην επικαιρότητα με αφορμή την τανία "Το τελευταίο σημείωμα"

Στο Σίσι μια από τις μεγαλύτερες ανασκαφές στην Ελλάδα!

Ο πολύχρωμος γάμος στο Σίσι κόστισε 1 εκατ. δολάρια

Οι τέσσερις ναυαγοί σφουγγαράδες από την Κάλυμνο στο Σίσι

Οι μαθητές που πήγαιναν με τα πόδια στο Γυμνάσιο Νεάπολης το 1965!

Πρόταση βόμβα! Αεροδρόμιο στο Σίσι!

Έδωσε το όνομά του στο νησί της Αγίας Βαρβάρας!!! Τέτοιο θράσος!! Από που το αντλεί;

Ένα καλοκαιρινό απόγευμα του 1994 στο καφενείο του Γιάννη τση Καλής...

Φωτογραφίες από την πρώτη συνάντηση του Συνδυασμού του Αντώνη Ζερβού στο Σίσι!