Η πρώτη Δημοτκή Αρχή στο Βραχάσι που προέκυψε από τις πρώτες δημοτικές εκλογές το 1879

15 μέρες πριν τις εκλογές του 1879 για τους Δήμους της Κρήτης η εφημερίδα ΚΡΗΤΗ
δημοσιεύει ένα πρωτοσέλιδο άρθρο, στο οποίο εξηγεί γιατί είναι σημαντικές αυτές οι εκλογές.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1879, με προκήρυξή του ο Γενικός Διοικητής Κρήτης Φωτιάδης Πασάς, ανακοίνωνε την πραγματοποίηση των πρώτων δημοτικών εκλογών στις 26 Οκτωβρίου.
Η ψηφοφορία θα διαρκούσε επί τριήμερο και θα ολοκληρωνόταν την Κυριακή 28 Οκτωβρίου. Ο Φωτιάδης πασάς εξηγούσε και τους λόγους που καθυστέρησε η διενέργεια των εκλογών, καθώς θα έπρεπε πρώτα να συγκροτηθούν οι δήμοι, έργο εξαιρετικά δύ- σκολο, αλλά και η συγκρότηση των εκλογικών καταλόγων, των εφορευτικών επιτροπών, κ.λ.π.
Στις εκλογές μπορούσαν να πάρουν μέρος ως ψηφοφόροι, μόνο οι άνδρες, εφόσον δεν είχαν καταδικαστεί για πλημμέλημα ή κακούργημα και δεν ήταν υπόδικοι ή δεν χρωστούσαν στο δημόσιο. Οι χριστιανοί κληρικοί, οι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι του κράτους αποκλείονταν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος ψηφοφόρος ήταν να έχει κινητή και ακίνητη περιουσία, ή να εξασκεί κάποιο επάγγελμα και να είχε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Έτσι ο αριθμός των εκλογέων περιοριζόταν σημαντικά.
Για να εκτεθεί κάποιος ως υποψήφιος δήμαρχος, πάρεδρος ή δημοτικός σύμβουλος θα έπρεπε, σύμφωνα με τα ισχύοντα από τον Οργανικό Νόμο του 1668, στον οποίο παρέπεμπε ο δημοτικός νό- μος, να ξέρει γραφή και ανάγνωση, να είναι με σώας τας φρένας, να μην έχει χρεοκοπήσει αμετάκλητα, να μην ήταν κατηγορούμενος ή φυγόδικος και να μην είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα σε συνολική ποινή πάνω από ένα χρόνο.
 Ο υποψήφιος θα έπρεπε να ήταν πάνω από 25 ετών. Σε κάθε δήμο εκλεγόταν ένας δήμαρχος, ένας πρώτος δημαρχιακός πάρεδρος και δύο δεύτεροι δημαρχιακοί πάρεδροι.
Επίσης, 8 ή 10 μέλη στο δημοτικό συμβούλιο, ανάλογα με το μέγεθος του δήμου.
Δήμαρχος ήταν εκείνος με τις περισσότερες ψήφους, πρώτος πάρεδρος ο δεύτερος κ.λπ.
Στους μικτούς δήμους, σ’ εκείνους δηλαδή που το κάθε θρήσκευμα (χριστιανοί και μουσουλμάνοι) είχε τουλάχιστο 40 οικογένειες, δήμαρχος εκλεγόταν εκείνος που είχε τις περισσότερες ψήφους από τη θρησκευτική κοινότητα που πλειοψηφούσε, ανεξάρτητα αν ήταν και ο πλειοψηφών όλων των συμβούλων. Για παράδειγμα, στην πρώτη εκλογή στο δήμο Χανίων, πρώτος σε ψήφους ήταν χριστιανός, αλλά καθώς οι μουσουλμάνοι ήταν περισσότεροι στην πόλη, τελικά δήμαρχος ανακηρύχθηκε ο πλειοψηφών ανάμεσά τους. Πρώτος δημαρχιακός πάρεδρος εκλεγόταν εκείνος που είχε το αντίθετο από το δήμαρχο θρήσκευμα.

Η πρώτη δημοτική αρχή που εκλέχθηκε στο Βραχάσι ήταν:

Δήμαρχος Γεώργιος Χ. Σαριδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Ελευθέριος Κουκουλάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Μιχαήλ Χ. Ζ. Ροβίθης, Χατζή Αναστάσιος Φτενός.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Κατσαράκης, Εμμανουήλ Λαβρεντάκης, Χατζή Σπυρίδων Ανδρουλάκης, Λεωνίδας Παππαδάκης, Θεοχάρης Ροβίθης, Αντώνιος Κ. Σφακιανάκης,
Διονύσιος Ροβίθης, Ιωάννης Κυπριώτης.

Έχει σημασία εδώ να τονιστεί ότι και ο Α΄ Δημαρχιακός Πάρεδρος ήταν Χριστιανός.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις τις τελευταίες 30 ημέρες

Εξαφανίστηκε και αναζητείται 60χρονος άνδρας

Η σημερινή τραγική εικόνα του τουριστικού Σισού!!!

Τι θα κοστίσει ένα προστατευτικό; Αν δεν μπει, ίσως μια ζωή...

Σας ευχαριστούμε!

Σίσι: Πνιγμένοι στα σκουπίδια, τελείως ξεχασμένοι, δεν είμαστε απόβλητα

Βρέθηκε ο αγνοούμενος Θεοχάρης Παπαδάκης!

Εξαιρετικές εκδηλώσεις και φέτος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο στο Βραχάσι "Ο ΑΝΑΥΛΟΧΟΣ"

Το "ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΙ" το Σάββατο στο Βραχάσι!

Μια μοναδική φωτογραφία από τη θεμελίωση της Μεγάλης Εκκλησίας στο Βραχάσι στις 12 Ιουλίου 1936